Biljart vereniging Agnes


HISTORIE

De vereniging vindt zijn oorsprong in Huize Agnes. Daar had men de beschikking over een biljart, waar diverse bewoners gebruik van maakten. Een zangvereniging uit Voorhout had wekelijks repetitie in Huize Agnes en had ook toestemming om na de repetitie gebruik te maken van het biljart. Enkele enthousiaste koorleden hadden aan één woord genoeg. Het enthousiasme was dermate groot dat het idee ontstond om een vereniging op te richten.

Zuster Jacobia, die de leiding had bij Huize Agnes, ondersteunde het idee en gaf groen licht om een vereniging op te richten. Daarmee was de oprichting van B.V. Agnes per 1 oktober 1987 een feit. De bewoners van Huize Agnes mochten dagelijks tot 12.00 uur gebruik maken van het biljart en de B.V. Agnes van 12.00 tot 20.00 uur. In verband met de sloop van Huize Agnes aan de Herenstraat moest de vereniging deze locatie noodgedwongen per april 2006 verlaten en is voor enkele maanden uitgeweken naar de tijdelijke locatie van Huize Agnes aan de Ravellaan. Intensief overleg met de gemeente Voorhout heeft er toe geleid dat het voormalige clubgebouw van de handbalvereniging Foreholte beschikbaar kwam voor B.V. Agnes.

Met man en macht en vooral ook de inzet van eigen leden werd het clubgebouw opgeknapt en geschikt gemaakt. Op 30 augustus 2006 is het clubgebouw officieel geopend en draagt de naam “de Kleine Agnes”, waarmee tevens de oorsprong van de vereniging is aangeduid.