Biljart vereniging Agnes


Klaverjassen

Bij het klaverjassen bij BV Agnes staat de gezelligheid voorop. Er wordt zeker niet "met het mes op tafel" gespeeld. Bij BV Agnes spelen we de Rotterdamse variant.
Hoe vaak en wanneer er wordt geklaverjast zal later bekend worden.

Klik hier voor regels en puntentelling