Biljart vereniging Agnes


BESTUUR


Voorzitter
C. (Cor) van Steijn (aftredend 2022)
Telefoon: 0252 - 215266
E-mail: cjpvansteijn@gmail.com

Secretaris
W. (Wim) van Kampen (aftredend 2020)
Telefoon: 0252 – 214992
E-mail: wjvankampen@gmail.com

Penningmeester
B. (Bert) van der Lubbe (aftredend 2021)
Telefoon: 0252 – 214025
E-mail: bertvanderlubbe@ziggo.nl
Ibannummer: NL88 RABO 0367 7718 37

Facilitaire Zaken en beheer
W. (Wil) Bogaards (aftredend 2022)
Telefoon: 0252 – 220563
E-mail: bogaardswj@gmail.com

Wedstrijdleider
J. (John) van Dijk (aftredend 2021)
Telefoon: 0252 - 500517
E-mail: jappvandijk@ziggo.nl