Biljart vereniging AgnesInstellen activiteitencommissie 28/08/2019

Beste leden,
Het bestuur van de BV Agnes heeft – zeer tot haar genoegen – in haar laatst gehouden vergadering van woensdag 28 augustus j.l. officieel besloten een Activiteitencommissie in te stellen.
De Activiteitencommissie zorgt – onder verantwoordelijkheid van het bestuur – voor het organiseren van diverse ontspanningsevenementen, met als doel om de binding met de vereniging te verstevigen.
Binnen het taakgebied van de commissie vallen o.a.:
- Jaarlijkse seizoensopening met BBQ
- organisatie en leiding 6-ballentoernooi tijdens najaarsfeesten
- organisatie en leiding 6-boulentoernooi tijdens najaarsfeesten
- organisatie klaverjassen laatste donderdag van de maand (september t/m april)
- eindejaarsactiviteit
- kaartspel Keezen
- ondersteuning bestuur bij lustra en jubilea
- ondersteuning bestuur bij Nieuwjaarsreceptie
- etc.
De verwachting is dat zich gedurende het komende seizoen nog wel enkele activiteiten zullen aandienen. Vanzelfsprekend zullen de leden hierover dan verder worden geïnformeerd.
De commissie, die inmiddels al met veel enthousiasme een vliegende start heeft gemaakt, is als volgt samengesteld:
• Niek van Rest, voorzitter
• Aad Heerings
• Piet Ruijgrok
• Lenie van der Slot-Wassenaar
• Hans Willemse
Het bestuur is bijzonder ingenomen met de bereidheid en medewerking van voornoemde leden en wenst hen veel succes toe en een vruchtbare samenwerking.

Namens het bestuur,
Wim van Kampen,
Secretaris.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 24/08/2019
Op donderdag 26 september wordt een Bijzonder Algemene Ledenvergadering gehouden. De agenda wordt later bekend gemaakt. De vergadering begint om 19.30 uur

Jeu de boulestoernooi weer geslaagd 03/06/2019
Het jaarlijkse jeu de boulestoernooi op Hemelvaartsdag kon zich verheugen op grote deelname en mooi weer. Klik voor een verslag en foto's op de link hieronder
Meer lezen: http://www.bvagnes.nl/jeudeboules_toernooi.php