Biljart vereniging Agnescoronavirus (5) 08/05/2020
Beste leden,
Zoals u woensdagavond 6 mei heeft kunnen horen in het persbericht van de regering zijn alle binnensporten tot 1 september verboden. Gisteren hebben we tijdens een bestuursvergadering geprobeerd een manier te vinden om het onze leden toch mogelijk te maken om af en toe een keer te kunnen biljarten. En wij dachten ook dat het mogelijk zou zijn met inachtneming van de regels. In een gesprek vanochtend met de heer Rob Coli die de sportactiviteiten binnen de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT) coördineert i.v.m. het coronavirus is ons echter gebleken dat voorlopig van enige biljartactiviteiten binnen ons clubgebouw geen sprake kan zijn. Buitensport is wel toegestaan, dus er zou eventueel op bescheiden basis gejeudebouled kunnen worden. We willen echter bekijken of hier belangstelling voor is. Hierover worden de jeu de boulers later via deze weg geïnformeerd.
Ik hoop dat jullie hiermee voldoende zijn geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,
Wim van Kampen,
Secretaris BVAgnes

Even niet biljarten 28/04/2020
Even niet biljarten
Gedicht

Drie ballen in een doosje
die liggen al een poosje.
Het krijtje alleen ernaast,
ze hebben geen haast.
Toch een mooi stilleven
al is het maar voor even.
Verstild en stilletjes,
't is wel erg killetjes.
Kijkend naar dat triest gezicht
schrijf ik nu dit rot gedicht
Denkend aan wat eens nog was,
toen nog ieder in z’n sas.
En hoe vergaat het nu de leden?
Hoe vaak wordt er wel gebeden
wanneer mogen wij weer ballen gaan?
We zijn het zat, dat stille staan.
Nog een maand of twee of drie,
dan is er de remedie.
Dan: voor iedereen ‘een troost-je’
Geen ballen in een doosje.

Jan Larsen

coronavirus 4 23/04/2020
Beste leden,
Naar aanleiding van perspresentatie van 21 april van de premier en na contact met de heer Rob Coli van het team sport en bewegen van HLT Samen vanochtend heeft het bestuur besloten dat alle activiteiten van onze vereniging tot 20 mei niet doorgaan. Ook de mogelijkheid tot vrij biljarten is tot die datum uitgesloten. Wij als bestuur vinden dit bijzonder jammer, maar sportaccommodaties blijven gesloten en daartoe horen wij ook. Bovendien, zoals eerder gemeld, vallen onze leden in de risicovolle leeftijdscategorie en willen we volgend jaar weer fijn biljarten dan moeten we nu nog steeds een pas op de plaats maken. Ik hoop dat u allemaal begrip heeft voor dit besluit en namens het bestuur wens ik u voor de komende tijd veel gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,
Wim van Kampen,
Secretaris BVAgnes


Corona virus (3) 02/04/2020
Voorhout, 1 april 2020
Beste leden,
Naar aanleiding van het besluit van onze regering gisteren omtrent de regels rondom het coronavirus heeft het bestuur vandaag besloten dat alle activiteiten van onze vereniging tot 28 april worden opgeschort. Het ziet er echter naar uit dat ook daarna de problemen nog niet over zijn, dus houdt rekening met een nog langere sluiting van onze club. Op deze plaats willen we onze leden bedanken voor de goede naleving van de regels. Het is stil in ons clubgebouw terwijl we zo graag willen biljarten en jeu de boulen. Helaas, het is niet anders, maar er komen beslist betere tijden.
Voor wat betreft de onderlinge competities het volgende. Zowel de competitie bandstoten als de onderlinge competitie zijn nu onverwacht afgesloten. In de onderlinge competitie moesten de meeste deelnemers nog 3 ronden spelen. De standen zoals die nu zijn geven een redelijk betrouwbaar beeld van de onderlinge krachtsverhoudingen. Omdat er in het nieuwe seizoen ook nieuwe leden zullen instromen zal er een nieuwe indeling gemaakt worden waarbij rekening zal worden gehouden met de stand in de huidige, vervroegd gestopte, competitie. John van Dijk zal u hierover t.z.t. informeren. De onderlinge competitie in het volgende seizoen zal mogelijk later beginnen i.v.m. de nieuwbouw. De competitie driebanden zal dit seizoen niet gespeeld worden.
Het Agnestoernooi is, voordat de organisatie goed is opgestart, afgelast.
Het jaarlijkse jeu de boule-toernooi, wat dit jaar op Hemelvaartsdag 21 mei gespeeld zou worden, gaat niet door.
Ondertussen wordt er doorgewerkt aan de totstandkoming van onze nieuwbouwplannen. De problemen rond het parkeren en de kap van enkele bomen zijn opgelost. De parkeerplaatsenproblematiek wordt meegenomen in de algehele reconstructie van het sportpark. De definitieve tekeningen zijn klaar en de bouwvergunning wordt aangevraagd.
Tot zover de berichtgeving over onze club. Namens het bestuur wens ik u allen toe dat u de komende tijd gezond blijft en dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten.
Wim van Kampen


Drainage jeu de boules banen vernieuwd 31/03/2020
Het coronavirus houdt ons allen thuis. Geen biljart en geen jeu de boules. Maar ondertussen gaan de onderhoudswerkzaamheden door. Vorige week is de drainage op de jeu de boules banen vernieuwd. Hopelijk houden we bij de volgende barbecue droge voeten. Voor foto's klik je op de link hieronder.
Meer lezen: http://www.bvagnes.nl/fotoalbums